CNBM یکی از 500 شرکت جهانی فورچون است!

صفحه نمایش فشار جریان بیرونی

صفحه اصلی » صفحه نمایش فشار جریان بیرونی
صفحه نمایش فشار

برای خمیر چوب و خمیر کاه و خمیر کاغذ ضایعات مختلف استفاده کنید. معمولاً به عنوان تجهیزات غربالگری دستگاه کاغذسازی استفاده می شود.

قیمت بگیرید

مزایای

  • روتور خارج از سیلندر صفحه نمایش نصب می شود. خروجی پالپ با کیفیت وسیع باعث کاهش سریع پالس می شود.
  • از درمان جریان داخلی استفاده کنید، ذرات بزرگ از روتور و سیلندر صفحه تحت عمل گریز از مرکز دور هستند.
  • افزایش جداسازی ناخالصی ها قبل از غربالگری خمیر، کیفیت بالای خمیر ریز، مصرف انرژی کمتر و درمان قدرتمند.
تجهیزات مرتبط برای غربالگری پالپ